חזון המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

סטודנטים

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט הוא מוסד להשכלה גבוהה, שמטרתו ללמד, להכשיר ולפתח נשות ואנשי חינוך, הוראה, מוזיקה, תנועה וספורט, לקדם יוזמות פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך, בקהילה ובחברה ולקיים פעילות מחקרית אקדמית ויישומית. כל זאת במטרה לעצב את פני החינוך והחברה בישראל.

ערכים

שוויון, כבוד הדדי, סובלנות ושמירה על זכויות האדם

רווחה
נפשית

מקצוענות, מצוינות וחדשנות

אקטיביזם באקדמיה ובחברה

גמישות, פתיחות מחשבתית והרחבת הדעת

יעדים אסטרטגיים

  1. שילוב דעת-גוף-נפש Integration

        תפיסה אקדמית מתקדמת המשלבת בין תחומי החינוך ותחומי הדעת, לפעילות גופנית, לאורח חיים בריא, לנפש ולשלומות                  (wellbeing), המאפשרת לנשות ואנשי חינוך הסתכלות הוליסטית על התלמידים באמצעות קורסים ייחודיים, מודלים חדשניים            של הוראה ומסלולי לימוד חדשים.

    2. קידום מחקר ומדיניות Impact

        יצירת השפעה רחבה על מערכת החינוך והחברה בישראל וברחבי העולם, בין היתר, באמצעות מחקר אקדמי ויישומי בתחומי                החינוך, ההוראה ומדעי הספורט והתנועה, הפצת המידע ויישומו במערכות חינוכיות וחברתיות.

  1. פיתוח מיומנויות מגוונות Multi-Skilled Teacher

        פיתוחם המקצועי של נשות ואנשי חינוך באמצעות הקניית מיומנויות וכלים שונים ורבים שיסייעו להצלחתם בקריירה. יצירת                מסלולי לימודים המשלבים קבלת תעודה מקצועית נוספת להוראה, מסלולי לימוד במקצועות קרובים ומשיקים ומגוון רחב של             לימודי תעודה.

  1. קידום יזמות וחדשנות לנוכח אתגרי החינוך, החינוך המוזיקלי, הפעילות הגופנית והספורט Innovation

        עידוד הסטודנטים וחברי הסגל לפתח יוזמות חדשניות בתחומי החינוך, החינוך המוזיקלי, הספורט והתנועה ומיצוי של שיתופי              פעולה רב-מגזריים בישראל ובעולם.

  1. חינוך לפלורליזם והיכרות עם תרבויות מגוונות Pluralism

        טיפוח המודעות לשונות, עידוד לרב-תרבותיות, חינוך לסובלנות ולקבלת האחר וקידום פרויקטים של מעורבות בקהילה במטרה          לעודד היכרות עם תרבויות מגוונות.

  1. יצירת חוויית סטודנט מתקדמת וייחודית Student Experience

        יצירת חוויה סטודנטיאלית משמעותית ועדכנית, תוך שימת דגש על פרסונליזציה, חברתיות, שוויוניות, אכפתיות ונוחות. חוויית            הלמידה והחוויה הסטודנטיאלית במרכז האקדמי יהוו מודל חינוכי ערכי לקיום בהדדיות ובכבוד.