logo step in

חברות סטארטאפ ויזמי EdTech

רוצים להטמיע מוצר טכנולוגי
קו תחתון

בקורסים אקדמיים?

גבר ואישה משרטטים על הלוח

חברות סטארטאפ ויזמי EdTech

רוצים להטמיע מוצר טכנולוגי
קו תחתון

בקורסים אקדמיים?

גבר ואישה משרטטים על הלוח
קו מפריד

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ועמותת בוגרי 8200
מזמינים אתכם להתמודד על האפשרות

להטמיע את המוצר שלכם באקדמיה

ולחשוף אותו לקהלים אסטרטגיים
קו מפריד

יש לכם מוצר טכנולוגי שיכול להשתלב בהוראת התחומים הבאים:

אנגלית
אנגלית
ספורט

תנועה וספורט

מוזיקה

מוזיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מדעים וטכנולוגיה

מדעים וטכנולוגיה

מדעי הרוח

מדעי הרוח

המוצר שלכם עשוי לתרום להוראה ולמידה אקדמית?

בואו והיכנסו פנימה

בואו והיכנסו פנימה
מה תקבלו כמשתתפים בתחרות?

מה תקבלו אם תזכו בתחרות?

קו תחתון
הסכם התקשרות
קו תחתון ושני סימני קריאה

עם המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט
לשימוש במוצר

קו מפריד
logo 8200
המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט
logo aws

© 2023 כל הזכויות שמורות למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

גלילה לראש העמוד