נעים בחינוך - דעת, גוף, נפש במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט בשיתוף האגף להתמחות וכניסה להוראה ביום חמישי (ד באדר ב תשפ"ד) 14 במרס 2024

דף הבית   |   סיפורי אנשי/נשות החינוך   |   תוכנית   |   מושבים מקבילים   |   ספר תקצירים   |   צרו קשר

נעים בחינוך - דעת־גוף־נפש
קול קורא לכינוס השנתי השמיני של הכניסה להוראה

במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
בשיתוף אגף כניסה להוראה וקשרי אקדמיה שדה
ביום חמישי, ד באדר ב תשפ"ד, 14 במרס 2024

בקמפוס לוינסקי
רח' שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך תל־אביב
בשעות 15:00-8:30

הכינוס, הנערך זו השנה השמינית ברצף, הוא ביוזמת אגף כניסה להוראה, בשיתוף עם יחידת הכניסה להוראה "גשר" במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט. המרכז האקדמי, שמציין את השנה השנייה לאיחודן של מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בווינגייט, חרט על דגלו ערכים שמבקשים לקדם ולטפח רווחה נפשית, פתיחות מחשבתית והרחבת הדעת, שוויון, סובלנות ושמירה על זכויות האדם. מתוך כך, מטרתו של הכינוס לבחון את הכניסה להוראה בהיבטים של גישות ותפיסות אקדמיות מתקדמות. גישות אלו משלבות בין תחומי החינוך ותחומי הדעת לפעילות גופנית, לאורח חיים בריא, לנפש ולשלומות (wellbeing),  ומאפשרות לנשות ולאנשי חינוך הסתכלות הוליסטית על התלמידים שלהם, כמו גם על עצמם. הכינוס נעים בחינוך – דעת, גוף ונפש יהיה במה מחקרית דיאלוגית לעיון ולדיון בנושאים הוליסטיים, הבוחנים את המושג נעים במלוא מובניו – כחוויה, כתנועה פיזית ומחשבתית וכהתפתחות אישית ומקצועית.

אלו הם ימים קשים לעם ישראל, ועיניהם של ילדים ושל הורים רבים נישאות אל אנשי החינוך. אנו נדרשים להיות אוזן קשבת, יד מחבקת ולב שיכול להכיל כאב, שכול ודאגה. המשך העשייה למרות הכאב, והצורך של צוותי החינוך הצעירים והוותיקים לקבל תמיכה, הם שהובילו אותנו לערוך את הכינוס  בתקופה מורכבת זו. לפיכך, אנו מבקשים להרחיב את היבטי ההתייחסות של הכינוס גם לתהליכי ההתמודדות והבניית החוסן בשילוב עם חיבור לגוף, לנפש ולתנועה הנפשית־הפנימית בין שגרה לחירום.

כינוס ייחודי זה יתמקד בהיבטים השונים של תהליכי הכניסה להוראה מנקודות המבט של המתמחות והמתמחים, של הגננת החדשה והמורה החדש, של החונכים והמלווים ושל צוותי ההוראה בבתי הספר, של מדריכות 'יד ביד' ושל הרפרנטים בשדה. בנקודות מבט אלו יישזר המושג נעים בהקשר של תנועה, של תחושה ושל דעת.

מטרות הכינוס הן להביא לקדמת הבמה את הדיון בסוגיות עכשוויות, ללמוד ולהתפתח מתוך השיח החינוכי, להפגיש בין חוקרים, אנשי מקצוע, ואנשי חינוך. הכינוס יכלול הרצאות עוגן, הרצאות קצרות, מפגש עם גננות, מורות ומורים פורצי דרך, כרזות, סדנאות והסכתים (פודקסטים) מעוררי השראה.

המושבים יוקדשו לנושאים הבאים, תוך התבוננות רחבה על הרצף שבין ההכשרה למעבר לעולם העבודה ולהתמדה בו:

  • נעים בחברותא – שייכות, זהות, רב־תרבותיות, חיים בשתפות.
  • נעים במרחב – ללמד במרחבי למידה מגוונים (מודלים חדשניים של קידום ההתפתחות האישית והמקצועית במעבר בין הכשרה להוראה ובשלב הכניסה להוראה)
  • נעים להיות מחוברים לעצמנו – מודעים לרגשות, לתחושות ולשלומות (wellbeing)
  • משמעות התנועה – מודעות לספורט וחשיבות התנועה
  • נעים לחינוך – קריירה שנייה בהוראה
  • נעים מהווה לעתיד – חדשנות בהוראה, AI
  • נעים במקצועיות קדימה לקראת חיזוק הזהות האישית והמקצועית
  • מייצרים מרחב בטוח בתקופת חירום
  • נעים בשותפות – שותפות עם קהילות, שותפות בחממות, שותפות עם מורה חונך (מנטורינג)
  • נעים להישאר בחינוך (פיתוח התמדה בקרב גננות ומורים, מודלים של קליטה מיטבית)

יתקבלו הצעות בנושאים אלו ובנושאים משיקים

הנחיות כלליות להכנת תקציר: הרצאה, סדנה, כרזה, הסכת

יתקבלו מחקרים שהסתיימו, או נמצאים בשלבים מתקדמים מאוד.
התקציר יהיה עד 400 מילים ויכלול כותרת, שם מלא של המציג, תואר אקדמי ושיוך מוסדי.
כותרת התקציר בגופן 16 מודגש. התקציר ייכתב בגופן David 12  ברווח של אחד וחצי וביישור הטקסט לימין.
גוף התקציר יכלול תיאור של מטרות המחקר, רקע עיוני קצר, שיטת המחקר, ממצאים עיקריים, מסקנות והשלכות. אין לכלול בתקציר מקורות ביבליוגרפיים.
אפשר להגיש עד שתי הצעות כמציג ראשון.
נא להעביר את התקצירים בדואר אלקטרוני לרשות המחקר, ההערכה והפיתוח במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט לכתובת הדוא"ל: LilachGr@l-w.ac.il
כל ההצעות שיתקבלו יוגשו לשיפוט אנונימי.

מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 20.1.2024 (ה בשבט תשפ"ד)   

תשובות יישלחו למגישי ההצעות לא יאוחר מיום 10.2.2024 (ו באדר א תשפ"ד)

חברי הוועדה המדעית והמארגנת

ד"ר אביבה בר ניר, יו"ר הכינוס, ראש המחלקה להוראה בקמפוס לוינסקי, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר יעל קמחי, סגנית הנשיא, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר בקמפוס לוינסקי, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר שרון צוק, ראש בית הספר להוראת החינוך הגופני, קמפוס וינגייט, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר רחלי פלד, ראש היחידה לכניסה להוראה בקמפוס לוינסקי, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר זוהר מעיין, ראש היחידה לכניסה להוראה בקמפוס וינגייט, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר עידית  פורת, מרכזת החממות וקורסי חונך ומלווה בקמפוס לוינסקי, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר מיכל שני, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר העל־יסודי, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
ד"ר סמדר בר-טל, חוקרת ברשות המחקר, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

מזכירות הכינוס

גב' לילך גרובר, עוזרת מחקר
גב' נועה מיטל, מזכירת המחלקה להוראה