דף הבית   |   הרשמה   |   הגשת הצעה   |   תוכנית   |   מושבים מקבילים   |   צרו קשר

נעים בחינוך - דעת־גוף־נפש
הנחיות להגשת ההצעות לכינוס

הכינוס נעים בחינוך – דעת, גוף, נפש מזמין לשתף מחקרים, יוזמות ופרויקטים באמצעות הרצאה, סדנה, כרזה והסכת (פודקסט). השיבוץ למושב ייעשה על ידי מארגני הכינוס בהתאם לנושא המחבר בין ההרצאות באותו מושב. כל יחידה תוגש על ידי חוקר אחד או על ידי כמה חוקרים.

הרצאה

הצגת מחקר (15 דקות). על ההצעה לכלול נושא, רציונל, מטרות, מתודולוגיה, ממצאים ותרומת המחקר. ההצעה תכלול תקציר בהיקף של עד 400 מילים. לפרטים נוספים ולמילוי טופס הגשה של הצעה להרצאה
לחצו כאן >>

סדנה

הצעה לתכנון סדנה שתימשך 30 דקות. ההצעה תכלול נושא, רציונל, מטרות ותיאור של הפעילות. על הסדנה להיות חווייתית, פעילה, מדגימה פרקטיקה, או כוללת הפעלה על פי עקרונות תיאורטיים המבוססים על מקורות או נמצאים בתהליך מחקרי פעיל. ההצעה תכלול תקציר בהיקף של עד 600 מילים. לפרטים נוספים ולמילוי טופס הגשה של הצעה לסדנה
לחצו כאן >>

כרזה

כרזה מעוצבת שמידותיה 81ס"מ על 120ס"מ. ההצעה תכלול נושא, רציונל, מטרות, מתודולוגיה, ממצאים ותרומת הפרויקט/היוזמה. היקף ההצעה לא יעלה על 400 מילים. לפרטים נוספים ולמילוי טופס הגשה של הצעה לכרזה
לחצו כאן >>
הסכת (פודקסט)
הסכת שאורכו עד 10 דקות. הגשת ההצעה תכלול את נושא ההסכת, הסבר קצר על מהותו, מטרתו, האופן שבו התוכן רלוונטי ותורם להתפתחות המקצועית או האישית של מורים ומכשירי מורים. לפרטים נוספים ולמילוי טופס הגשה של הצעה להסכת
לחצו כאן >>

טופס להגשה של הצעה להרצאה, פרויקט או יוזמה

הנחיות כלליות:

 • משך ההרצאה: 15 דקות ועוד 5 דקות לשאלות
 • יש להגיש את ההצעה בקובץ word בלבד, בגופן David, בגודל 12 וברווח של שורה וחצי
 • תקציר מחקר יכלול תיאור של שאלות המחקר, מטרות, מתודולוגיה, ממצאים ותרומת המחקר. אין לכלול בתקציר תרשימים וטבלאות
 • תקציר פרויקט או יוזמה יכלול תיאור רציונל, מטרות, אוכלוסיית היעד, תהליך העברת היוזמה/הפרויקט ותרומתו
 • אורך התקציר: עד 400 מילים
 • אם יש כמה מציגים יש לציין את הפרטים המלאים של המציג שיהיה איש הקשר
 • כתובת להגשת ההצעות: LilachGr@l-w.ac.il
 • מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 15.1.2024 (ה בשבט תשפ"ד)
 • תשובות יישלחו למגישי ההצעות לא יאוחר מיום 10.2.2024 (ו באדר א תשפ"ד)
שם מלא של המציג/המציגה:

תואר אקדמי:
תפקיד ושיוך מוסדי:
מציגים נוספים (נא לציין שמות מלאים, תואר אקדמי, תפקיד ושיוך מוסדי של כל אחד מן המציגים):
כותרת ההרצאה:
כתובת הדוא"ל:
טלפון נייד:
תקציר:

טופס להגשה של הצעה לסדנה

הנחיות כלליות:

 • משך הסדנה: 30 דקות
 • יש להגיש את ההצעה בקובץ word בלבד, בגופן David, בגודל 12 וברווח של שורה וחצי
 • תקציר הסדנה יכלול תיאור של הסדנה, רציונל, מטרות ותרומת הסדנה לשדה החינוך
 • אין לכלול בתקציר תרשימים וטבלאות
 • אורך התקציר: עד 400 מילים
 • אם יש כמה מציגים יש לציין את הפרטים המלאים של המציג שיהיה איש הקשר
 • כתובת להגשת ההצעות: LilachGr@l-w.ac.il
 • מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 15.1.2024 (ה בשבט תשפ"ד)
 • תשובות יישלחו למגישי ההצעות לא יאוחר מיום 10.2.2024 (ו באדר א תשפ"ד)
שם מלא של המציג/המציגה:

תואר אקדמי:
תפקיד ושיוך מוסדי:
מציגים נוספים (נא לציין שמות מלאים, תואר אקדמי, תפקיד ושיוך מוסדי של כל אחד מן המציגים):
כותרת ההרצאה:
כתובת הדוא"ל:
טלפון נייד:
תקציר:

טופס להגשה של הצעה לכרזה

הנחיות כלליות:

 • יש להגיש את ההצעה בקובץ word בלבד, בגופן David, בגודל 12 וברווח של שורה וחצי
 • התקציר יכלול תיאור של הצגת מחקר, פרויקט או יוזמה. יש לכלול רציונל, מטרות, תצוגה גרפית או מודל, או תיאור מבוסס נתונים של הממצאים והמסקנות
 • אורך התקציר: עד 300 מילים
 • מידות הכרזה: 81 ס"מX120 ס"מ. בחירה במצגת אורך או רוחב תתבצע על ידי המציג (להצגה מקוונת יישלחו הנחיות בהמשך)
 • אם יש כמה מציגים יש לציין את הפרטים המלאים של המציג שיהיה איש הקשר. אפשר לכלול עד שלושה מציגים
 • כתובת להגשת ההצעות: LilachGr@l-w.ac.il
 • מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 15.1.2024 (ה בשבט תשפ"ד)
 • תשובות יישלחו למגישי ההצעות לא יאוחר מיום 10.2.2024 (ו באדר א תשפ"ד)
שם מלא של המציג/המציגה:

תואר אקדמי:
תפקיד ושיוך מוסדי:
מציגים נוספים (נא לציין שמות מלאים, תואר אקדמי, תפקיד ושיוך מוסדי של כל אחד מן המציגים):
כותרת הכרזה:
כתובת הדוא"ל:
טלפון נייד:
תקציר:

טופס להגשה של הצעה להסכת – הצגת מחקר, פרויקט או יוזמה

הנחיות כלליות:

 • משך ההסכת: עד 15 דקות
 • יש להגיש את ההצעה בקובץ
 • התקציר יכלול תיאור של המחקר/הפרויקט/היוזמה, מטרות, ממצאים ותרומה לקהל היעד
 • אורך התקציר: עד 400 מילים
  אם יש כמה מציגים יש לציין את הפרטים המלאים של המציג שיהיה איש הקשר
 • כתובת להגשת ההצעות: LilachGr@l-w.ac.il
 • מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 15.1.2024 (ה בשבט תשפ"ד)   
 • תשובות יישלחו למגישי ההצעות לא יאוחר מיום 10.2.2024 (ו באדר א תשפ"ד)
שם מלא של המציג/המציגה:

תואר אקדמי:
תפקיד ושיוך מוסדי:
מציגים נוספים (נא לציין שמות מלאים, תואר אקדמי, תפקיד ושיוך מוסדי של כל אחד מן המציגים):
כותרת ההסכת:
כתובת הדוא"ל:
טלפון נייד:
תקציר: