אודות המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

סטודנטים

המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

מוסד להשכלה גבוהה, שמטרתו ללמד, להכשיר ולפתח נשות ואנשי חינוך, הוראה, מוזיקה, תנועה וספורט, לקדם יוזמות פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך, בקהילה ובחברה ולקיים פעילות מחקרית אקדמית ויישומית במטרה לעצב את פני החינוך והחברה בישראל.

המרכז האקדמי הוקם בחודש מרס 2022 עם איחודן של מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בווינגייט. לשתי המכללות מורשת, ידע וניסיון ענפים – מכללת לוינסקי לחינוך פועלת משנת 1912 והמכללה האקדמית בווינגייט פועלת משנת 1944.

קמפוסים

קמפוס לוינסקי, בעבר מכללת לוינסקי לחינוך, המוסד העברי הראשון להכשרת מורות ומורים, ממוקם בצפון תל-אביב.

קמפוס וינגייט, לשעבר המכללה האקדמית בווינגייט, ממוקם על גבעת וינגייט, סמוך לחוף הים ודרומית לנתניה. קמפוס וינגייט הוא המוסד המוביל בארץ בלימודים אקדמיים ובהכשרה בתחומי החינוך הגופני, הספורט, התנועה והבריאות.

קמפוס אילת ממוקם במרכז העיר והוא המוסד היחיד המכשיר כבר יותר מ25- שנים מורות ומורים באילת ובסביבותיה.

יחידות

פועל לשירות חוקרים, תלמידי מחקר, מורים ושוחרי ספרות ילדים. מטרותיו הן לשמש במה לעיון, לדיון ולהפצת הידע לשם טיפוח מחקר וקידום ספרות ילדים ונוער, לסייע ולייעץ לעוסקים בספרות ילדים ובהוראתה, ולאפשר עיון באוספים ארכיוניים.
לאתר היחידה >>
התרבות היידית היא חלק משמעותי ובלתי-נפרד מהמורשת הרוחנית של עם ישראל וחובתנו לשמר אותה ולהעבירה לדורות הבאים. מטרת המרכז היא לשמר ולטפח את עולם היצירה היידית על סוגותיה השונות, להפוך אותה לנגישה יותר לקהל הישראלי ולהגביר את החשיפה אליה בכל הגילים.
לאתר היחידה >>
יזמות והתחדשות בלתי-פוסקות הן דרך חיים שיש להטמיע בקרב חברי הסגל והסטודנטים. מטרת היחידה היא לטפח סטודנטיות וסטודנטים בעלי רוח יזמית וחדשנית, אנשים ערכיים שאכפת להם מסביבתם, מעורבים ומשפיעים.
לאתר היחידה >>
פועל בשיתוף פעולה עם אגף בכיר שפ"י במשרד החינוך ומטרותיו לקדם מחקר ופיתוח בנושא קשרי משפחה ומערכת החינוך, להיות מרכז ארצי למידע ולפעול בזיקה להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי.
אתר היחידה >>
מקדמת את איכות החינוך-טיפול במסגרות חינוכיות לגיל לידה-שלוש. היחידה עוסקת בהכשרת צוותים חינוכיים במסגרות לגיל לידה-שלוש ומתקיימות בה הכשרות למחנכות, למנהלות מעונות-יום (בשיתוף עם התוכנית לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך) ולייעוץ והדרכה חינוכית.
לאתר היחידה >>

לרשות הסטודנטים מעבדות חדשניות, דוגמת המעבדה לפיזיולוגיה של המאמץ, המעבדה לביומכניקה, המעבדה לגנטיקה וביולוגיה מולקולרית, המעבדה להתנהגות מוטורית, המעבדה לאנטומיה, המעבדה לחקר הוראת החינוך הגופני.

המשכן לספרות ילדים ע״ש לוין קיפניס >>
פועל לשירות חוקרים, תלמידי מחקר, מורים ושוחרי ספרות ילדים. מטרותיו הן לשמש במה לעיון, לדיון ולהפצת הידע לשם טיפוח מחקר וקידום ספרות ילדים ונוער, לסייע ולייעץ לעוסקים בספרות ילדים ובהוראתה, ולאפשר עיון באוספים
ארכיוניים.


המשכן להנחלת שפת היידיש ותרבותה >>
התרבות היידית היא חלק משמעותי ובלתי-נפרד מהמורשת הרוחנית של עם ישראל וחובתנו לשמר אותה ולהעבירה לדורות הבאים. מטרת המרכז היא לשמר ולטפח את עולם היצירה היידית על סוגותיה השונות, להפוך אותה לנגישה יותר לקהל
הישראלי ולהגביר את החשיפה אליה בכל הגילים.


היחידה ליזמות סטודנטים >>

יזמות והתחדשות בלתי-פוסקות הן דרך חיים שיש להטמיע בקרב חברי הסגל והסטודנטים. מטרת היחידה היא לטפח סטודנטיות וסטודנטים בעלי רוח יזמית וחדשנית, אנשים ערכיים שאכפת להם מסביבתם, מעורבים ומשפיעים.


מרכז מחקר ארצי ליחסים שבין צוותי חינוך להורים >>
פועל בשיתוף פעולה עם אגף בכיר שפ"י במשרד החינוך ומטרותיו לקדם מחקר ופיתוח בנושא קשרי משפחה ומערכת החינוך, להיות מרכז ארצי למידע ולפעול בזיקה להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי.


היחידה לגיל הרך >> 

מקדמת את איכות החינוך-טיפול במסגרות חינוכיות לגיל לידה-שלוש. היחידה עוסקת בהכשרת צוותים חינוכיים במסגרות לגיל לידה-שלוש ומתקיימות בה הכשרות למחנכות, למנהלות מעונות-יום (בשיתוף עם התוכנית לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך) ולייעוץ והדרכה חינוכית.


מעבדות

לרשות הסטודנטים מעבדות חדשניות, דוגמת המעבדה לפיזיולוגיה של המאמץ, המעבדה לביומכניקה, המעבדה לגנטיקה וביולוגיה מולקולרית, המעבדה להתנהגות מוטורית, המעבדה לאנטומיה, המעבדה לחקר הוראת החינוך הגופני.

היסטוריית המרכז

arrow circle left blue 1944-1942
הוועד הלאומי אישר את הקמת מרכז
ההדרכה בחינוך גופני ע"ש אורד צ'ארלס
וינגייט
arrow circle left blue 1959
"בית המדרש" (לימים המכללה האקדמית)
ממוקם במתחם מכון וינגייט על פי החלטת
משרד החינוך
arrow circle left blue 1969
נפתח מסלול לימודים תלת-שנתי במכללה
האקדמית בווינגייט
arrow circle left blue  1981
שמו של בית המדרש שונה והוא נקרא מעתה
המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון וינגייט
arrow circle left blue 1983
ממשלת ישראל מעניקה למכללה היתר
לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
arrow circle left blue 2022
אושר האיחוד בין מכללת לוינסקי לחינוך
והמכללה האקדמית בווינגייט והוקם המרכז
האקדמי לוינסקי-וינגייט

arrow circle left yellow  1912
מכללת לוינסקי לחינוך הוקמה בשכונת
נווה צדק בתל-אביב
arrow circle left yellow 1982
המכללה קיבלה מהמועצה להשכלה גבוהה
היתר לפתוח בלימודים אקדמיים בכל
מסלולי ההכשרה להוראה ולכל רמות הגיל
arrow circle left yellow 1989
קמפוס אילת החל את פעילותו בשיתוף
פעולה הדוק עם עיריית אילת
arrow circle left yellow 2014
פותח מדד סטטיסטי מקיף למעמד המורים
בישראל המתפרסם מדי שנה
arrow circle left yellow  2017
הוקמה הרשות להוראה חדשנית ומיטבית
המובילה את תחום החדשנות הטכנולוגית
והפדגוגית
arrow circle left yellow 2022
אושר האיחוד בין מכללת לוינסקי לחינוך
והמכללה האקדמית בווינגייט והוקם
המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט